ผู้บริจาคประจำเดือน มกราคม 2561

คุณซกกวง คุณรัชนี แซ่เหง่า บริจาค 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ วันที่ 5 มกราคม 2561คุณซกกวง คุณรัชนี แซ่เหง่า
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
วันที่ 5 มกราคม 2561

คุณถาวร วานิชอุปถัมภ์กุล บริจาค 50,000 บาทคุณถาวร วานิชอุปถัมภ์กุล
บริจาค 50,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 9 มกราคม 2561

คุณอารมณ์ เสาวภาคย์ บริจาค 100,000 บาทคุณอารมณ์ เสาวภาคย์
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 16 มกราคม 2561

คุณสมบูรณ์ โสพร บริจาค 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3 วันที่ 19 มกราคม 2561คุณสมบูรณ์ โสพร
บริจาค 500,000 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
วันที่ 19 มกราคม 2561

คุณชายแดน เสถียร บริจาค 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ วันที่ 22 มกราคม 2561คุณชายแดน เสถียร
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
วันที่ 22 มกราคม 2561