ผู้บริจาคประจำเดือน มิถุนายน 2561

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริจาค 500,000 บาทบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
บริจาค 500,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน
เชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
วันที่ 4 มิถุนายน 2561

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคใต้ บริจาค 30,000 บาทสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาคใต้ บริจาค 30,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนอาคารเย็นศิระ 3
วันที่ 2 มิถุนายน 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ บริจาค 21,353 บาทคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่
บริจาค 21,353 บาท
เพื่อสมทบทุนอาคารเย็นศิระ 3
วันที่ 5 มิถุนายน 2561

บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้งคอนเซาแทนต์ จำกัด บริจาค 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารหลวงปู่ทวด วันที่ 11 มิถุนายน 2561บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง
คอนเซาแทนต์ จำกัด
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารหลวงปู่ทวด
วันที่ 11 มิถุนายน 2561

คุณบุญเลิศ – คุณกัญจนีย์ ลาภาโรจน์กิจ บริจาค 1,000,000 บาทคุณบุญเลิศ – คุณกัญจนีย์ ลาภาโรจน์กิจ
บริจาค 1,000,000 บาท
เพื่อสมทบทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้
วันที่ 13 มิถุนายน 2561

คุณสัญญา – คุณทิพย์รัตน์  หลีกุล บริจาค 200,000 บาทคุณสัญญา – คุณทิพย์รัตน์ หลีกุล
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
วันที่ 14 มิถุนายน 2561