ผู้บริจาคประจำเดือน สิงหาคม 2560

คุณชาติ คุณสุนีย์ พรมสรรค์ บริจาค 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2560คุณชาติ คุณสุนีย์ พรมสรรค์
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
วันที่ 7 สิงหาคม 2560

คุณพิมพ์ใจ และเด็กชายปวรรุจ ตุงคะเวทย์ บริจาค 500,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนอาคารรัตนชีวรักษ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2560คุณพิมพ์ใจ และเด็กชายปวรรุจ ตุงคะเวทย์
บริจาค 500,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนอาคารรัตนชีวรักษ์
วันที่ 11 สิงหาคม 2560

คุณมุ้ยเกี้ยม และนายวิโรจน์ วาณิชย์ปกรณ์  บริจาค 500,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนอาคารรัตนชีวรักษ์ วันที่ 11 สิงหาคม  2560คุณมุ้ยเกี้ยม และนายวิโรจน์ วาณิชย์ปกรณ์
บริจาค 500,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนอาคารรัตนชีวรักษ์
วันที่ 11 สิงหาคม 2560

คุณวิกร คณาพรชัย (ตระกูลคณาพรชัย) บริจาค 200,900 บาท เพื่อสมทบกองทุนอาคารเย็นศิระ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2560คุณวิกร คณาพรชัย (ตระกูลคณาพรชัย)
บริจาค 200,900 บาท
เพื่อสมทบกองทุนอาคารเย็นศิระ 3
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

คุณเรวัช กิตติพล บริจาค 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ วันที่ 24 สิงหาคม 2560คุณเรวัช กิตติพล
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
วันที่ 24 สิงหาคม 2560

คุณมยุรี ลีลารุจิเจริญ บริจาค 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2560คุณมยุรี ลีลารุจิเจริญ
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 25 สิงหาคม 2560

คุณมัสลิน คุณบุญจอง  ชาติละออง บริจาค 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนอาคารเย็นศิระ 3  วันที่ 28 สิงหาคม  2560คุณมัสลิน คุณบุญจอง ชาติละออง
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนอาคารเย็นศิระ 3
วันที่ 28 สิงหาคม 2560