ผู้บริจาคประจำเดือน มกราคม 2562

คุณวีรยุทธ ศรีเกษร บริจาค 169,999 บาท คุณวีรยุทธ ศรีเกษร
บริจาค 169,999 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
มอบโดยคุณมูฮำหมัด โรจนอุดมศาสตร์
วันที่ 10 มกราคม 2562

คุณกำชัย คุณถาวร วาณิชอุปถัมภ์กุล บริจาค 50,000 บาทคุณกำชัย คุณถาวร วาณิชอุปถัมภ์กุล
บริจาค 50,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 10 มกราคม 2562

คุณสุนันทา สพโชค บริจาค 100,000 บาทคุณสุนันทา สพโชค
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
มอบโดยคุณพิชิต สพโชค
วันที่ 12 มกราคม 2562

คุณสุธิรักษ์ ปิจุลกิลิน บริจาค 100,000 บาทคุณสุธิรักษ์ ปิจุลกิลิน
บริจาค 100,000 บาท เพื่อสมทบ
กองทุนเสริมอาหารผู้ป่วยมะเร็งยากไร้
วันที่ 15 มกราคม 2562

คุณรัชนี แซ่เหง่า บริจาค 100,000 บาทคุณรัชนี แซ่เหง่า
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 16 มกราคม 2562

คุณปิยะ คุณนิภาพร เชี่ยวชาญกิจ บริจาค 100,000 บาทคุณปิยะ คุณนิภาพร เชี่ยวชาญกิจ
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
วันที่ 16 มกราคม 2562

โครงการกระต่ายออกลูก นกฮูกร้องเพลง ของนักเรียนโรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน  บริจาค 20,000 บาทโครงการกระต่ายออกลูก นกฮูกร้องเพลง
ของนักเรียนโรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
บริจาค 20,000 บาท เพื่อสมทบ
กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
วันที่ 16 มกราคม 2562

คุณธัญรัศม์  อภิสิทธิ์อมรกุล และครอบครัว บริจาค 100,000 บาทคุณธัญรัศม์ อภิสิทธิ์อมรกุล และครอบครัว
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 25 มกราคม 2562

คุณวิชัย ผ่องพรรณแข บริจาค 500,000 บาทคุณวิชัย ผ่องพรรณแข
บริจาค 500,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 30 มกราคม 2562