ผู้บริจาคประจำเดือน มิถุนายน 2561

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริจาค 500,000 บาทบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
บริจาค 500,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน
เชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
วันที่ 4 มิถุนายน 2561

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคใต้ บริจาค 30,000 บาทสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาคใต้ บริจาค 30,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนอาคารเย็นศิระ 3
วันที่ 2 มิถุนายน 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ บริจาค 21,353 บาทคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่
บริจาค 21,353 บาท
เพื่อสมทบทุนอาคารเย็นศิระ 3
วันที่ 5 มิถุนายน 2561

บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้งคอนเซาแทนต์ จำกัด บริจาค 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารหลวงปู่ทวด วันที่ 11 มิถุนายน 2561บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง
คอนเซาแทนต์ จำกัด
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารหลวงปู่ทวด
วันที่ 11 มิถุนายน 2561

คุณบุญเลิศ – คุณกัญจนีย์ ลาภาโรจน์กิจ บริจาค 1,000,000 บาทคุณบุญเลิศ – คุณกัญจนีย์ ลาภาโรจน์กิจ
บริจาค 1,000,000 บาท
เพื่อสมทบทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้
วันที่ 13 มิถุนายน 2561

คุณสัญญา – คุณทิพย์รัตน์  หลีกุล บริจาค 200,000 บาทคุณสัญญา – คุณทิพย์รัตน์ หลีกุล
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
วันที่ 14 มิถุนายน 2561

พล.ต.ท.นพดล  เผือกโสมณ  บริจาค 50,000  บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ  วันที่ 22 มิถุนายน 2561พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ
บริจาค 50,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 22 มิถุนายน 2561

คุณชัยวัธน์  เลาหวิริยานนท์  บริจาค 555,000  บาทคุณชัยวัธน์ เลาหวิริยานนท์
บริจาค 555,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 28 มิถุนายน 2561